donderdag 10 december 2009

Dinosaurs


Giganotosaurus; Time: 98-96 million years ago, Period: Late Cretaceous, Lenght: 12-12.5 meters, Weight: 6-13 tons, Diet: Carnivore

Geen opmerkingen:

Een reactie posten